استبداد شرقی

کل اخبار:6

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۴ ۱۱:۰۰

  استبداد شرقی/ فراز و فرود یک نظریه

 • ۱۳۹۸-۰۳-۰۱ ۱۲:۰۰

  مقابله استبداد سلطنت و ارتجاع مذهبی با مدارس رشدیه

  تکمیل همایون در شب رشدیه گفت که میرزا حسن رشدیه در کار فرهنگی خود در تاسیس مدارس نوین استقامت زیادی داشت در صورتی که استبداد سلطنت و ارتجاع مذهبی در دوران قاجار همیشه مخالف او بودند.

 • ۱۳۹۴-۰۹-۲۳ ۰۹:۱۵

  داعش روی دیگر سکه استبداد

  داعش روی دیگر سکه استبداد بوده و آمده است تا قواعد بازی را عوض کند. سیاستی که سرکوب ملت‌ها در آن نقشی بی‌بدیل داشته است به‌خصوص سرکوب آزادی و کرامت انسانی و تضییع همه آن چیزهایی که جوانان منطقه در جریان بهار عربی فریاد زده و می‌خواستند اما نگذاشتند و درعوض بیهودگی و ناامیدی را بین آنها پراکندند.

 • ۱۳۹۴-۰۴-۳۱ ۱۸:۴۰

  مشروطه یا استبداد مساله این است

  در روزشمار وقایع سال‌های پایانی دهه بحرانی ١٣٢٠ خورشیدی و سال‌های آغازین پیوسته با آن نام چند روز بیش از بقیه در ذهن‌های تاریخی تكرار می‌شود: ٢٩ اسفند ١٣٢٩، ٣٠ تیر ١٣٣١، ٩ اسفند ١٣٣١، ٢٥ مرداد ١٣٣٢ و در نهایت ٢٨ مرداد ١٣٣٢.

 • ۱۳۹۳-۰۹-۲۳ ۱۰:۳۰

  مراد ثقفی: ابتدا تا انتهای نظریه استبداد شرقی پوچ است

  مدیر مسئول فصلنامه گفتگو گفت: مارکس در مورد شرق اشتباه می‌کرد، چون شرق را نمی‌شناخت و البته خود او هم به این مسئله اذعان کرده است.

 • استبداد شرقی ۱۳۹۳-۰۹-۱۵ ۱۲:۰۸

  نگاهی به ترجمۀ محسن ثلاثی از «استبداد شرقی» کارل ویتفوگل؛

  بی‌دقتی‌های یک ترجمه

  هدف من در این مختصر، بررسی محتوایی کتاب ویتفوگل نیست -هرچند که جای چنین تحلیلی در ایران خالی است-، بلکه در این نوشتار کوشیده‌ام نگاهی به ترجمه‌ی آن داشته باشم، چون مایلم به‌صراحت بگویم که ترجمه‌ی کتاب متأسفانه نه در شأن ویتفوگل و نه در شأن «استبداد شرقی» است.