اشرافیت

کل اخبار:2

  • ۱۳۹۴-۰۶-۱۴ ۱۲:۵۰

    اشرافيت از‌دست‌رفته

    مساله حاکمیت و اقتدار پول و اقتدار تبلیغات در این رویکرد حرف اول را می‏زند؛ دو اصلی که جهان را مرعوب کرده است؛ و از بین رفتن اصالت فرهنگ‏ها درست از این نقطه آغاز می‌شود. بخشی از آن برمی‌گردد به غلبه آن فرهنگ بی‌اصالت که بنایش را بر پول گذاشته؛ یک جایی می‌شود‌هالیوود و دنیا را به قبضه درمی‏آورد و جایی دیگر انبوهی از جریان‌های هنری بی‌هویت پنجاه سال اخیر جهان را به نمایش می‌گذارد.

  • ۱۳۹۴-۰۲-۱۴ ۱۸:۳۰

    بازتولید اشرافیت دولتی در دولت ملی

    بوردیو معتقد بود که جنبش‌های جامعه مدنی باید دائما و با دقت، حوزه سیاسی را زیر نظر داشته و به این حوزه اجازه ندهند که این دستاورد‌ها را به طور جزئی یا کلی از میان بردارد. به ویژه آنکه به عقیده او سیاست رسمی و کنشگران حرفه‌ای این حوزه، از تمام دستگاه‌ها و تمام ابزار‌ها برای بازتولید قدرت خود برخوردار هستند (خشونت واقعی در قالب دستگاه‌های سرکوب و خشونت نمادین در قالب دستگاه‌ها و رسانه‌های تحمیق و درونی کردن سلطه در انسان‌ها).