الن بدیو

کل اخبار:1

  • الن بدیو ۱۳۹۳-۰۷-۲۲ ۱۱:۴۶

    گفت‌وگو با «آلن بدیو»؛

    تئاتر و فلسفه زوج متخاصم و مکمل

    تضاد میان آپولونی و دیونوسوسی یا عقل و قدرت امر تراژیک، تصویری قدرتمند است اما روشنگر این ابهام نیست. رابطه یادشده از آن‌رو مبهم است که پرسش فلسفی‌محوری‌ای که رابطه فلسفه با تئاتر را تعریف می‌کند، به‌زعم من، رابطه میان «حضور» و «بازنمایی» است. یا می‌توان گفت میان بود و نمود؛ به‌همین دلیل است که رابطه میان فلسفه و تئاتر مساله‌دار است.