امیر احمدزاده

کل اخبار:2

 • تاریخ فرهنگی ۱۳۹۵-۰۹-۲۶ ۰۹:۰۰

  صوت/ «زمینه‌های اجتماعی و علمی ظهور تاریخ فرهنگی» (3)

  امیر احمدزاده

 • تاریخ فرهنگی ۱۳۹۴-۰۷-۲۰ ۱۰:۳۱

  گزارشی از نشست «زمینه‌های اجتماعی و علمی ظهور تاریخ فرهنگی» (۲)؛

  تاریخ فرهنگی و شکل‌گیری تاریخ حال

  پیدایش مفهوم تاریخ حال و شکل‌گیری تاریخ حال یکی از مهم‌ترین نتایج و آثار تاریخ فرهنگی بوده است؛ به این معنا که تاریخ به جست‌وجوی روح و قوانین مؤثر و حاکم بر پدیدارها می‌پردازد و از طرف دیگر تاریخ حال یا شکل‌گیری مفهوم تاریخ حال در تاریخ فرهنگی تأکید می‌کند بر اینکه تاریخ عبرت‌آموزی نیست.