اندرزنامه

کل اخبار:5

 • اسلامی ۱۳۹۸-۱۱-۰۷ ۰۹:۱۱

  معرفی کتاب «شکوه و زوال سیاست در اندیشه ایرانشهری»؛

  اندیشۀ سیاسی‌تداومی ایران

  کتاب  داستان اندیشۀ سیاسی ایران از منظر رساله‌هایی است که درمورد حکومت اندیشیده‌اند. متفکران، مکاتب و رساله‌هایی موردتأکید قرار گرفته‌اند که درمورد تکنیک‌های قدرت نوشته داشته‌اند. سعی شده است علاوه‌بر وجوه مبنایی و فلسفی، بر کاربردها و شیوۀ عملیاتی‌کردن اندیشۀ ایرانشهری نیز تمرکز شود. کتاب در پی کشف قاعدۀ شکوه و زوال سیاست در رساله‌هایی است که هنر حکومت را تبلور بخشی ده‌اند.

 • ۱۳۹۸-۰۲-۲۱ ۱۴:۰۰

  نگین یاوری: اندرز در سنت ایرانی پوسته‌ای برای انتقاد است

  نگین یاوری گفت: «هر چه اندرزنامه‌ها را بیشتر بکاویم می‌بینیم که آنچه در دل اندرزنامه نهفته نقد است. تضادی که در اندرزنامه شکل می‌گیرد جزئی از زبان انتقادی فرهنگ ماست. اندرز پوسته‌ای بر بدن انتقاد است.»

 • ۱۳۹۷-۰۷-۲۲ ۱۴:۰۰

  سعدی یک اندرزنامه‌نویس مردمی است/ سیاست‌نامه‌نویسی مایه فخر ایرانیان است

  روح‌الله اسلامی می‌گوید: یکی از مشکلات ما این بوده است که با روش‌شناسی‌های چپ و لیبرالیستی و پست‌مدرن و بدون توجه به سنت‌های اندیشه‌ای ایرانی به سراغ کسانی مانند فردوسی و سعدی و حافظ می‌رویم و وقتی می‌خواهیم این روش‌شناسی‌ها را بر اندیشه آنها منطبق کنیم، با این عنوان که این آثار ضد دموکراسی و ضد حقوق زنان و ضد عقل هستند، یا اینکه اینها در خدمت قدرت بوده‌اند، اغلبشان را نابود می‌کنیم و چیزی از آنها باقی نمی‌گذاریم.

 • ۱۳۹۵-۱۰-۱۲ ۱۵:۱۷

  اندرزنامه‌نویسی اصلی‌ترین جریان اندیشه سیاسی در ایران

  درس‌گفتار اندیشه ایرانشهری در افق مکتب خراسان برگزار شد

 • ۱۳۹۵-۰۶-۰۳ ۱۶:۰۰

  سی و یک اندرزنامۀ سیاسی عصر قاجار

  در این کتاب افزون بر رساله‌هایی که در چاپ اول منتشر شده بود، به همراه ده عنوان رسالۀ سیاسی دیگر از عهد ناصری و مظفری در یک مجموعۀ واحد تجدید چاپ شده است.