اندی بنت

کل اخبار:1

  • فرهنگ و زندگی روزمره 2.jpeg ۱۳۹۳-۰۹-۰۲ ۰۸:۳۳

    فرهنگ و زندگی روزمره

    اندی بنت

    بنت دانشیار جامعه شناسی در دانشگاه سری انگلستان ابتدا مدل‎های نظری اصلی در مطالعه‎ی کرد و کارهای فرهنگی کنونی را جمع بندی می کند و این مدل ها را در متن محیط‎های زندگی روزمره جای می‌دهد.