ایزیدور اپستاین

کل اخبار:1

  • ۱۳۹۹-۰۴-۳۱ ۱۴:۳۰

    سرگذشت آیین یهود در بستر تاریخی

    چاپ چهارم کتاب یهودیّت؛ بررسی تاریخی تألیف ایزیدور اپستاین با ترجمه بهزاد سالکی، که مدتی در بازار نشر نایاب بود، منتشر شد.