بندگان مشتاق سرمایه

کل اخبار:2

  • نجفی دیروز ۱۲:۴۹

    نقد ترجمه کتاب «بندگان مشتاق سرمایه» اثر فردریک لوردون، ترجمه فؤاد حبیبی و امین کرمی؛

    حسی همچون انجام‌دادن چیزی دارم

    مترجمان کتاب «بندگان مشتاق سرمایه: اسپینوزا و مارکس در باب میل» که به همت انتشارات علمی و فرهنگی در سال ۱۳۹۷ منتشر شده، قصد دارند باب بحث بسیار مهمی را باز کنند… اما این در، باز نشده، بسته شده است؛ دلیلش را مترجمان ما بهتر از هرکس دیگر می‌دانند، باید بدانند.

  • مراد فرهادپور ۱۳۹۷-۱۱-۱۴ ۱۳:۳۹

    صوت/ مواجهه اسپینوزا و مارکس: بندگان مشتاق سرمایه (۱)