بگذار آشغال بخورند

کل اخبار:2

 • ۱۳۹۴-۰۴-۱۶ ۱۱:۱۰

  معرفی کتاب «بگذار آشغال بخورند»

  سونامی گرسنگی، نتیجه‌ی خطای یک فرد، یک شرکت یا یک دولت نیست و نمی‌توان آن را بلایی طبیعی پنداشت. علت بحران کنونی غذا در دنیا نظام کشاورزی/ غذای ماست؛ نظامی که سرمایه‌دارانه که عمدتا در ایالات متحد پس از جنگ جهانی دوم توسعه یافته و تا به امروز به درجات مختلف خود را در سرتاسر دنیا گسترده است. من بر این باورم که مهم‌ترین علل این بحران را باید در پویش‌های سرمایه‌داری جستجو کرد، و راه‌حل‌های بلندمدت هم در گرو تغییر دادن همین پویش‌هاست.

 • بگذار آشغال بخورند ۱۳۹۳-۱۱-۱۳ ۱۷:۳۰

  بگذار آشغال بخورند: چگونه سرمایه‌داری گرسنگی و چاقی می‌آفریند

  رابرت آلبریتون

  این کتاب به ناعقلانیت‌ها و تضادهای اداره‌ی سرمایه‌دارانه‌ی نظام کشاورزی و تأمین غذا می‌پردازد؛ قطحی‌ای که هم‌اکنون در جهان وجود دارد فقط یکی از نمودهای نگران‌کننده‌ی متعدد این ناعقلانیت‌هاست