تاریخ خرد

کل اخبار:1

  • آرمیتاژ- گالد ۱۳۹۳-۱۲-۱۸ ۱۰:۵۶

    درباره ضرورت بازگشت به کلان‌نگری در تاریخ و علوم انسانی؛

    مانیفست تاریخ (۱)

    مأموریت علوم انسانی این است که با آزمودن سنت‌هایی که طی صده‌ها و هزاره‌ها شکل گرفته‌اند، پرسش‌هایی دربارۀ ارزش‌ها را منتقل کند و ارزش‌ها را زیر سوال برد. و در میان علوم انسانی، این رشتۀ تاریخ است که با ارایۀ شاخص‌هایی برای آیندۀ بلندمدت که از دانش نسبت به عمق گذشته نشأت می‌گیرد، پادزهر کوتاه‌مدت‌گرایی را عرضه می‌کند.