تعهد

کل اخبار:3

 • ۱۳۹۹-۰۷-۲۰ ۱۸:۰۰

  چرا خانلری کینه اخوان را به دل داشت؟/ تعهد اجتماعی اخوان ثالث

  آنچه شفیعی کدکنی درباره ارتباط بین خانلری و اخوان نوشته است، همه تحریف واقعیت، نادرست و در جهت کم‌رنگ‌ کردن دشمنی و خیانت این استاد دانشگاه در حق نیما و حتی گسترش شعر نیمایی است.

 • ۱۳۹۸-۰۶-۱۶ ۱۰:۰۰

  تعهد در هنر مخل خلاقیت نیست / حسن بلخاری قهی

  چگونه تمایز را بیافرینم» این سؤال که از منظر روانشناختی هماره در ذهن و زبان شاعران و هنرمندان مطرح بوده است، از دیدگاه بلوم در ذات خود زاینده نوعی اضطراب و دلهره است‌؛ دلهره تأثیرپذیری و تأثیر گرفتن از سنت‌ها، هنرمندان‌، شاعران یا سبک‌ها و مکاتب دیگر. از دیدگاه بلوم چنین اضطرابی قطعاً سبب نوعی گریز آگاهانه، عامدانه و گاهی لجوجانه هنرمند و شاعر می‌شود.

 • جلال ۱۳۹۸-۰۵-۱۶ ۱۰:۳۸

  مفهوم متغیر روشن‌فکر در ایران دهۀ ۱۹۶۰ (۱۳۴۰ش) (۲)/ نگین نبوی؛

  ظهور «روشن‌فکر متعهد»

  منظور آن‌ها از مفاهیم «تعهد» و «مسئولیت»، که در این فقرات برگزیده ذکر شد، این است که چیزی که آن‌ها می‌نویسند، باید مرتبط و مؤثر در جامعه باشد. بدین‌ترتیب در اینجا تمایزی بین مفاهیم «روشن‌فکر» و «دانشور» (scholar) بسط یافت. چون روشن‌فکر بودن، بنا به تعریف، ضرورتاً برابر بود با کسی که اینجا و اکنون متعهد به جامعه است و نمی‌تواند «از زندگی روی برگرداند و در کلمات پناه بگیرد»، دانشور کلاسیکی که خودش را با پژوهش در گذشته قانع می‌کند، حتی ناشایسته‌تر شد. بنابراین تبدیل شد به یک مورخ یا دانشور که ‌گاه ابزاری برای فرار از مسئولیت در نظر گرفته می‌شد.