جان مک‌میلان

کل اخبار:1

  • بازآفرینی ۱۳۹۷-۱۲-۱۱ ۱۲:۵۵

    بازآفرینی بازار

    جان مک‌میلان

    به گفته ماریو بارگاس یوسا: «اقتصاددانان گاه بهتر از رمان نویسان داستان سرایی می‌کنند.» نویسنده این کتاب سعی دارد گفته یوسا را به بهترین نحو به عمل آورد.