حضرت علی (ع)

کل اخبار:3

 • ۱۳۹۷-۰۳-۱۹ ۱۷:۰۰

  فیرحی: حقوق مخالفان در سیره سیاسی حضرت علی(ع)

  حضرت علی(ع) معتقد بودند هر شهروندی حق دارد با سیاست‌های دولت خود مخالفت کند و شهروند «مخالف» حقوقی دارد که باید رعایت شود. تحمل مخالف یکی از ویژگی‌های شاخص امام علی(ع) به‌شمار می‌رود.

 • ۱۳۹۶-۰۷-۲۴ ۱۴:۰۰

  شاخصه‌های موفقیت در حکومت و مدیریت

  امیرمؤمنان علی(ع) در بند پایانی عهدنامۀ مالک اشتر، پس از اینکه رضایت الهی را هدف غایی حکومت و مدیریت مطرح کرده، پنج معیار اساسی، به عنوان شاخصه‌های موفقیت، در حکومت و مدیریت ارائه کرده است.

 • ۱۳۹۶-۰۶-۱۹ ۱۰:۴۰

  حضرت امیر دیده اش عقل بود و عقلش دیده/ وصف علی(ع) در بیان عطار

  دینانی در برنامه معرفت گفت: عطار درباره حضرت امیر می گوید دیده اش عقل بود و عقلش دیده؛ یعنی آنچه می دید معقول آن را نیز می دید و آنچه معقول بود آن را به چشم می دید و شهود عقلی داشت.