خاطرات کشیش روستا

کل اخبار:1

  • برسون ۱۳۹۸-۱۰-۱۴ ۱۰:۲۲

    یادداشتی دربارۀ فیلم «خاطرات کشیش روستا» روبر برسون؛

    آیا قوت من قوت سنگ‌هاست؟*

    اگر عیسی در آغاز به ارادۀ خدا معجزه می‌کند و در پایان زندگی احساس تنهایی وانهادگی دارد و پس از مرگ نیز به ارادۀ خدا عروج می‌کند و اگر ایوب آن‌قدر رنج‌ها و سکوت خدا را تحمل می‌کند تا سرانجام خدا با او سخن گفته و پرسش‌هایش را پاسخ گوید، کشیش روستا ظاهراً نه در آغاز و نه در پایان پاسخی از خدا نمی‌گیرد. از آخرین کلمات او («چه فرق می‌کند؟ همه فیض اوست») تنها می‌توان دریافت که او ایمان خویش را تا پایان حفظ کرده است.