خردگریزی

کل اخبار:1

  • چهار خردگریز ۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۱۱:۲۶

    ریشه‌های هیومی- پوپری خردگریزی علمی؛

    نگاهی به کتاب «پوپر و بعد؛ چهار خردگریز مدرن»

    استوو معتقد است که خردگریزی فلسفه‌ی پوپر کمتر از شکاکیت هیوم نسبت به قضیه‌های محتمل نیست. او با صراحت تأکید می‌کند که قیاس‌گرایی کلید خردگریزی پوپر و بقیه‌ی فلاسفه‌ی فوق‌الذکر است: «از آنجا که فلسفه‌ی علم دیگر مؤلفان خردگریز از فلسفه پوپر تأثیر پذیرفته، بنابراین، قیاس‌گرایی کلید خردگریزی آنان نیز است.»