در برابر روش

کل اخبار:1

  • فایرابند ۱۳۹۳-۰۸-۲۰ ۱۱:۰۹

    نگاهی به اندیشه‌های پل فایرابند؛

    علم یا سحر و جادو؟ انتخاب با شماست!

    او جوامع غربی را به راستی آزاد نمی‌پندارد؛ چراکه علی‌رغم اینکه انسان‌ها آزادند تا دین خود را انتخاب کنند، اجازه ندارند خواهان این باشند که فرزندانشان به جای علم، سحر و جادو در مدرسه فرابگیرند؛ به دیگر سخن، وی بر این باور است که جدایی بین کلیسا و حکومت وجود دارد، اما جدایی بین علم و حکومت وجود ندارد.