دوره بندی

کل اخبار:3

 • ۱۳۹۹-۰۵-۲۵ ۱۶:۰۰

  چه رابطه‌ای بین تغییرات مبانی مشروعیت با دوره‌بندی تاریخ ساسانی وجود دارد؟

  کتاب «درآمدی بر مبانی مشروعیت در دولت ساسانی» در صدد بررسی مبانی مشروعیت در رابطه فرمانروایان ساسانی با فرمانبران ایشان است و می‌کوشد تا از این طریق به دوره‌بندی نوینی از تاریخ این سلسله دست یابد.

 • منصوربخت ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

  بحران تاریخ‌نگاری معاصر در گفت‌وگو با قباد منصوربخت (۳)؛

  نقدی بر تاریخ بی‌مسئله

  ما باید به این نتیجه برسیم که تاریخ سنتی دیگر قابل دوام نیست، تاریخ سنتی باید به مسائل دوره‌ی مدرن پاسخ بدهد، اما همه‌ی این‌ها منوط به این است که ما توجه داشته باشیم که کارکرد تاریخ چیست؛ یعنی ما اگر به مسئله و مسائل تاریخی برنگردیم هیچ‌یک از اینها اتفاق نخواهد افتاد. وظیفه‌ی اصلی علم طرح مسئله و حل مسئله است، تاریخ هم باید برگردد به طرح مسئله و حل مسئله؛ مادامی‌که ما تاریخ بی‌مسئله داریم قضیه به همین شکل ادامه خواهد داشت.

 • ۱۳۹۵-۰۳-۳۰ ۱۲:۳۸

  دوره‌بندی دهه ٦٠

  مقاله «دوره‌بندی دهه ٦٠» نخستین‌بار در کتابی تحت‌عنوان «دهه ٦٠ بدون عذرخواهی» و در سال ١٩٨٤ منتشر شد. این کتاب را که مجموعه مقالاتی بود در شرح و نظریه‌پردازی دهه ٦٠ و نیز بازگویی خاطرات آن دوران، چنان‌که از نامش پیداست، می‌توان واکنشی دانست به غلبه تمام‌عیار راست‌گرایی در سیاست و فرهنگ آمریکا (در آن زمان از آغاز ریاست‌جمهوری ریگان سه سال می‌گذشت)، یعنی در زمانه‌ای که ظاهرا صحبت‌کردن از دهه ٦٠ می‌بایست با عذرخواهی همراه می‌بود.