دو قرن سکوت

کل اخبار:4

 • ۱۳۹۸-۰۷-۱۶ ۱۱:۰۰

  بازتولید فرهنگ در «هزار و یک‌شب»/«دو قرن سکوت» دوران انحطاط نبود

  میری می‌گوید مهم‌ترین بستر تولید تفکر برای ایرانی‌ها قصه بوده و ایرانی‌ها پس از حمله اعراب بنا به ضرورت تاریخی قصه‌گوتر از سایر اقوام شدند. متونی مانند «هزار و یک‌شب» محصول این ضرورت است.

 • ۱۳۹۳-۰۶-۲۴ ۱۶:۲۸

  دینانی: نگاه مطهری در نقد کتاب «دو قرن سکوت» ایدئولوژیک است

  دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی معتقد است، دکتر عبدالحسین زرین‌کوب کتاب«دو قرن سکوت» را با آزاد‌اندیشی و تمرکز بر اسلام نگاشته و در مقابل علامه مطهری«خدمات متقابل اسلام و ایران» را با نگرشی ایدئولوگ تالیف کرده است در مقابل دکتر روزبه زرین‌کوب اعتقاد دارد، تقابلی در این کتاب ها وجود ندارد و هر دو کتاب نظر گاه دو استاد است.

 • ۱۳۹۳-۰۶-۲۴ ۱۶:۲۵

  اختلاف نظر دکتر زرین‌کوب و شهید مطهری درباره نحوه ورود اسلام به ایران

  دکتر عبدالحسین زرین‌کوب در کتاب مشهور «دو قرن سکوت» از رفتار اعراب مسلمان در ماجرای فتح ایران و اسلام آوردن ایرانیان، انتقاد می‌کند و در مجموع ورود اسلام به ایران را با «غارت و کشتار» توام می‌داند اما شهید مطهری در کتاب «خدمات متقابل ایران و اسلام» از عملکرد اعراب مسلمان در ایران دفاع می‌کند و می‌گوید اگر ایرانیان با اعراب همکاری نمی‌کردند، حکومت ساسانیان فرونمی‌ریخت و اسلام در ایران فراگیر نمی‌شد.

 • ۱۳۹۳-۰۶-۲۴ ۱۲:۲۴

  آیینه‌وند: عنوان کتاب «دو قرن سکوت» چندان علمی نیست

  صادق آیینه‌وند، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می‌گوید عنوان کتاب «دو قرن سکوت» چندان علمی نیست چراکه با ورود اسلام به ایران، دو قرن سکوت حکمفرما نبود بلکه دو قرن همراهی، همگامی، انتقاد و کمی هم درگیری بود. ایرانیان تمدن اسلامی را متحول کردند و سامان دادند.