دیالکتیک مُتَلَوِن

کل اخبار:1

  • ۱۳۹۸-۰۳-۲۸ ۱۶:۳۰

    مصلح: رباین در کتابش دوران پایان هژمونی اروپا آمریکائی را شرح می‌دهد

    علی اصغر مصلح گفت: پروفسور رباین در کتاب «دیالکتیک مُتَلَوِن»، با استناد به آثار فیلسوفان و متفکران علوم اجتماعی و شواهد بسیار دیگر، دوران پایان هژمونی اروپا آمریکائی را شرح داده و شرایط شکل‌گیری رابطه دیالکتیکی میان قطب‌های جدید قدرت و قدرت جهانی را توضیح می‌دهد.