زخم

کل اخبار:1

  • زخم ۱۳۹۸-۰۴-۲۶ ۱۶:۵۱

    زخم و نوزده داستان دیگر

    کیم مونسو

    ۲۰ داستان این کتاب از ترجمه‌های اسپانیایی و انگلیسیِ ۳ مجموعه داستان مونسو انتخاب و ترجمه‌ شده‌اند تا نمونه‌هایی از تمام دوره‌های متنوع داستان‌نویسی او را از دهه‌ی هفتاد میلادی تاکنون در اختیار خواننده قرار دهند.