زیبا جبلی

کل اخبار:1

  • هگل ۱۳۹۳-۰۸-۰۶ ۱۲:۱۸

    بررسی تحلیلی-تاریخی آثار مربوط به هگل در ایران؛

    تکلم هگل به فارسی

    در سال ۱۳۸۲ به ناگاه یکی از بزرگترین آثار هگل که در عین حال یکی از عظیم‌ترین و دشوارترین آثار تاریخ فلسفه است با ترجمۀ مترجمی بی‌نام و نشان و بدون هیچ سابقه‌ای، توسط انتشارات شفیعی منتشر شد: پدیدارشناسی روح؛ ترجمه‌ای غیرفلسفی، ناپخته، با ایرادات بسیار، با ادعای ترجمه از متن اصلی آلمانی بدون ذکر هیچ منبعی.