زیگفرید کراکوئر

کل اخبار:1

  • سینمای بدنه ۱۳۹۳-۱۲-۱۶ ۰۹:۳۵

    از سینمای جنگی تا رمانس‌های عاشقانه؛

    دخترکان شاگردمغازه به سینما می‌روند (۲)

    تنها زمانی که توده‌ی مردم سرنوشت احمقانه یک نفر را به‌مثابه مرگی قهرمانانه قلمداد کنند، می‌توانند آن را از نظر اخلاقی تحمل کنند. فیلم‎‌های جنگی برای تربیت توده مردم هستند.