سرمایه داری

کل اخبار:1

  • ژیژک ۱۳۹۳-۰۸-۰۴ ۰۹:۲۲

    اسلاوی ژیژک؛

    مقاومت بیهوده است

    این کلمات به ساده‌گی بیان‌گر آن‌اند که حاکمیت لیبرال-دموکراتیکِ امروز و رؤیای سیاست «طلب‌خواهیِ نامحدود»ِ آنارشیستی در ارتباطی انگل‌واره و دوسویه موجودیت دارند: نماینده‌گان آنارشیستی، تفکر اخلاقی را عهده‌دار می‌شوند و حاکمیت نیز نقش اداره و تنظیم اجتماع را تقبل می‌کند.