سرکنسول

کل اخبار:1

  • ۱۳۹۸-۰۲-۲۵ ۱۴:۰۰

    گزارش‌هایی از سرکنسول بریتانیا در تبریز و لغو امتیاز تنباکو

    صمد سرداری‌نیا می‌گوید: پس از علنی شدن امتیازنامه تنباکو تبریز نخستین شهری است که بر علیه آن، دست به یک خیزش قهرآمیز می‌زند و استبداد را غافل‌گیر می‌کند که راهی جز پذیرفتن خواست‌های مشروع ملت و لغو امتیازنامه، باقی نمی‌ماند.