سلفیه

کل اخبار:2

  • ۱۳۹۳-۱۱-۰۶ ۱۰:۱۰

    گزارشی از نقد و بررسی کتاب «بنیادگرایی و سلفیه: بازشناسی طیفی از جریان‌های دینی»

    احمد پاکتجی در نشست نقد و بررسی کتاب «بنیادگرایی و سلفیه: بازشناسی طیفی از جریان‌های دینی»درباره فرجام جریانات سلفی‌گری و بنیادگرایی گفت: آینده، دعوای میان میکروسیستم‌ها و قدرت‌های بزرگ خواهد بود و در این بازی دولت‌هایی مانند ایران جایی ندارند. امروز اهمیت طایفه‌گرایی در میکروسیستم‌ها به دلیل مبارزه با قدرت‌های بزرگ است.

  • رشید رضا ۱۳۹۳-۱۱-۰۱ ۰۹:۵۵

    تبارشناسی مفهومی «سلفیه» و «سلفی‌گری»

    علی‌رغم برنامه‌ی مشخص سید جمال و عبده برای طراحی یک جریان اصلاحگر مذهبی، هیچ نشانه‌ای از تصریح ایشان به «سلفی‌گری» و اعتقاد به آن در آثارشان دیده نمی‌شود. همین روایت نه‌چندان دقیق، به علت شهرت و برجستگی ناقل آن (ماسینیون) به‌سرعت و کثرت در متون و پژوهش‌های آکادمیک غربی رواج یافت و بعدها به‌عنوان یک اصل قطعی و پذیرفته‌شده، مبنای تحلیل‌های متعددی قرار گرفت.