سیاست‎پژوهی

کل اخبار:1

  • مهدی منتظرقائم ۱۳۹۴-۰۳-۰۴ ۰۹:۴۴

    گفتاری از «مهدی منتظرقائم» در باب روش تحقیق در علوم اجتماعی؛

    روش تحقیق ترکیبی، پرکننده‌ی فاصله‌ی مطالعه تا اجرا

    ما در دانشگاه خودمان را مسئول علم تفسیر می‎کنیم؛ بنابراین تا جای ممکن از توصیه فرار می‎کنیم و حتی اگر فرار هم نکنیم روش تحقیق ما برای توصیف و تبیین می‎تواند توصیه‎های نهایتاً واقع‌گرا را عرضه کند؛ درحالی‌که دولت کمابیش رسالتی ایدئولوژیک برای خودش قائل است و نه از نظر تبیین وضع موجود، بلکه از منظر آرمان یا وضع مطلوب در حال نگاه کردن به جامعه‎ی موجود است