سید ضیاء طباطبایی

کل اخبار:5

 • ۱۳۹۹-۰۳-۱۸ ۱۲:۰۰

  پاسخ بهار به انتقادات سیدضیاءالدین طباطبایی از عملکرد حزب دمکرات ایران

  «تاریخچه سه‌سال و نیمه ما و جنگ (1914 ـ 1917)؛ روس، انگلیس؛ آلمان، عثمانی و ایران» نوشته ملک‌الشعراء بهار به کوشش کاوه بیات از سوی انتشارات شیرازه کتاب ما منتشر شد.

 • ۱۳۹۹-۰۲-۰۸ ۱۶:۰۰

  چرا مصدق مخالف شاه‌شدن رضاخان بود؟

 • ۱۳۹۷-۰۶-۱۰ ۱۴:۲۰

  گفته‌ها و ناگفته‌های تاریخ معاصر ایران از زبان سیدضیاالدین طباطبایی

  «سید ضیا عامل کودتا» شامل گفت‌وگوهای صدرالدین الهی با سیدضیاءالدین طباطبایی، روایت متفاوتی از عامل کودتای ۱۲۹۹ را به مخاطبان ارائه می‌کند. مخاطب با مطالعه این کتاب روایت کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ را از زبان خود سید شنیده و با فعالیت‌های او در دوران پهلوی دوم نیز آشنا می‌شود.

 • کودتا ۱۳۹۴-۱۰-۲۶ ۱۰:۱۵

  نگاهی به کتاب «سید ضیاء: عامل کودتا»؛

  سایۀ کودتا بر سر سید ضیاء

  مصاحبه‌های صدرالدین الهی با سید ضیاءالدین طباطبایی، اگرچه به‌قصد تاریخ شفاهی و به‌شیوۀ این‌گونه مصاحبه‌ها انجام و تنظیم نشده‌اند، اما مصاحبه‌هایی مفید و درخور هستند.مصاحبه‌هایی که هرچند به‌شیوۀ ژورنالیستی بوده و اکثراً بدون دستگاه ضبط‌صوت انجام شده‌اند، اما تصویری از فضای مصاحبه و شخصیت مصاحبه‌شونده ارائه می‌شود که برای مخاطبان مفید است. همچنین در این مصاحبه‌ها، کمتر از مصاحبه‌شونده تحلیل وقایع خواسته شده است و مصاحبه‌ها بیشتر حول وقایع تاریخی می‌چرخد که راوی در آن‌ها حضور داشته است.

 • ۱۳۹۳-۱۲-۰۴ ۱۵:۵۰

  نگاهی به کتاب «رضاشاه در سایه روشن تاریخ معاصر ایران، از آغاز تا پایان سلطنت»

  نویسنده کتاب «رضاشاه در سایه روشن تاریخ معاصر ایران، از آغاز تا پایان سلطنت» با اشاره به روایت ملک‌الشعراء بهار درباره ارتباط رضاخان با انگلیسی‌ها آورده است: «بنابر روایت تلگراف‌چی اردوی مقیم منجیل سردار استارولکسی روسی به مشارالیه در ضمن شکوه از دسایس انگلیس‌ها بر ضد خودش گفته است. هر شب این صاحب‌منصب بعد از صرف شام که اردو استراحت می‌کند، سوار شده به اردوی انگلیسی‌ها می‌رود و تا سحر یا پاسی از شب در آن‌جا می‌ماند.»