سینمای جریان اصلی

کل اخبار:2

 • سینمای بدنه ۱۳۹۳-۱۲-۱۶ ۰۹:۳۵

  از سینمای جنگی تا رمانس‌های عاشقانه؛

  دخترکان شاگردمغازه به سینما می‌روند (۲)

  تنها زمانی که توده‌ی مردم سرنوشت احمقانه یک نفر را به‌مثابه مرگی قهرمانانه قلمداد کنند، می‌توانند آن را از نظر اخلاقی تحمل کنند. فیلم‎‌های جنگی برای تربیت توده مردم هستند.

 • سینمای بدنه ۱۳۹۳-۱۲-۱۱ ۱۱:۲۶

  گفتاری از زیگفرید کراکوئر در نقد سینمای جریان اصلی؛

  دخترکان شاگردمغازه به سینما می‌روند (۱)

  برای بررسی جامعه‎‌ی امروزی، شخص باید به اعترافات تولیدات صنعت سینمای آن جامعه گوش فرا دهد. همگی بدون آنکه واقعاً بخواهند، رازی زمخت و خشن را فاش می‎‌کنند. در تسلسل بی‌پایان فیلم‎‌ها تعداد محدودی از تم‎‌های معمول چندین و چند بار تکرار می‎‌شوند و آشکار می‎‌کنند که جامعه چگونه می‎‌خواهد خود را دریابد.