سینما رکس

کل اخبار:2

  • ۱۳۹۸-۰۶-۲۴ ۱۱:۰۰

    سینما رکس چگونه سوخت؟/ یک روایت معتبر درباره واقعه‌ای تاریخی

    از میان جمع آنها حیات بلیت خرید. وارد سینما شدند... وسط فیلم، به بهانه توالت رفتن بلند شدند. جلوی درهایی را که در راهروی اصلی بود، آتش زدند. اما خودشان گرفتار شدند. و تکبعلی‌زاده از بین دوستانش زنده ماند تا تقاص پس بدهد.

  • ۱۳۹۷-۱۰-۰۱ ۱۰:۱۰

    «سینما رکس» تلاشی برای شفاف شدن ابعاد یک فاجعه است

    رئوفی می‌گوید: متاسفانه دیگر اثری از سینما رکس و پاساژ رکس باقی نمانده است. پاساژ جدیدی در یک طبقه به جای آن ساخته شده و کاسب‌ها در این پاساژ مشغول به کار هستند. تنها یادمانی که از سینما باقی مانده است صفحات فلزی مستطیل شکلی به ارتفاع دو و نیم متر است که روی پنج پله قرار گرفته و در کوچه پشت سینما استقرار پیدا کرده است. این یادبود هم سی و چند سال پس از حادثه درست شده است. شاید بهتر این بود که سینما رکس حتی به همان صورت مخروبه به صورت موزه حفظ شود تا یاد این جنایت همیشه پیش چشم مردم باشد.