شبی که ماه کامل شد

کل اخبار:1

  • شبی که ۱۳۹۷-۱۱-۱۷ ۱۲:۰۶

    شبی که ماه کامل شد از نگاه منتقدین؛

    عاشقانه های یک تروریست

    تقابلی موثر وحرفه‌ای که با تبحر درام وتسلط بر زبان فیلم به شیوایی و ظرافت ساخته وپرداخته می‌گردد. اگرچه فیلم از آلودگی به صحنه‌های خشونت بار وترسیم هیاهوی جنگ وکارزار پرهیز می‌کند، اما همین زاویه نگاه ناظر وتلنگرهای کوتاه از شکل مواجه این گروهک انحرافی که در تفکرات عبدالمجید (معروف به عبد المالک ریگی) برمخاطب عیان می‌گردد برای نگاه پرسشگر او کافی است.