شمس‎الملوک مصطفوی

کل اخبار:2

  • ۱۳۹۴-۰۸-۲۳ ۱۴:۳۰

    سومین نشست «دیگری و دیگرهراسی» برگزار می‌شود

    «انجمن فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران» با همکاری «پژوهشکدۀ فرهنگ معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» جلسۀ سوم سلسله سخنرانی‌های «دیگری و دیگرهراسی» را برگزار می‌کند.

  • پدیدار شناسی ۱۳۹۴-۰۶-۳۱ ۰۹:۱۶

    نقد و بررسی کتاب «مسائل اساسی پدیدارشناسی»/ بخش اول؛

    پدیدارشناسی؛ تقابل استاد و شاگرد

    پدیدارشناسی هایدگر تفاوت‎هایی بنیادین با پدیدارشناسی هوسرل دارد؛ هایدگر درست از جایی شروع می‎کند که هوسرل تعلیق (Epoch) کرده است، یعنی از وجود شروع می‎کند -وی شاگردی است که از سنت استاد فاصله می‎گیرد- و در نهایت می‎بینیم که «پدیدارشناسی آگاهی» هوسرل تبدیل به «پدیدارشناسی وجود» در هایدگر می‎شود.