شورای جهانی صنایع دستی

کل اخبار:1

  • ۱۳۹۵-۰۵-۱۸ ۱۶:۰۰

    وقتی جهانی شدن، به تنهایی، دردی را درمان نمی‌کند

    شورای جهانی صنایع دستی، اصفهان، تبریز، لالجین و مشهد را به عنوان شهرهای جهانی ثبت کرده؛ فرصتی که گرچه ارزشمند است اما بدون شناخت مخاطب به افزایش صادرات و جذب بازارهای جدید نمی‌انجامد.