عباس معارف

کل اخبار:4

 • ۱۳۹۸-۱۰-۰۲ ۱۷:۰۰

  حکیم عدالت جو/ مشی فلسفی مرحوم عباس معارف در گفت ‌و گو با دکتر محمد رجبی

  این سوال برای ما مطرح می‌شد که در دوره ما که دوران امپریالیسم و استثمار است، این ترقیاتی که به نفع بشر است، رخ داده، چیست؟ آقای معارف در پاسخ می‌گفت، وقتی که اسم لطف ظهور می‌کند، اسم قهر در غیاب و خفا فرو می‌رود و وقتی اسم قهر ظهور می‌کند، اسم لطف در غیاب فرو می‌رود. اما نکته اینجاست که وقتی می‌گوییم، اسم لطف در خفا می‌رود به این معنا نیست که نابود می‌شود بلکه به این معناست که در اقلیت می‌رود.

 • ۱۳۹۸-۱۰-۰۲ ۱۶:۳۰

  حقیقت را به هر دوری ظهوری است/  عباس معارف از موسیقی تا سیاست در میزگردی با حضور علی بیانی و محمدرضا جلالی

  بیانی: از آنجا که نگاه مرحوم معارف به همه ‌چیز تاریخی بود و تاریخ را نسبت خاص عالم و آدم تعریف می‌کرد، می‌گفت بعضی از انواع هنرها حاوی مآثر امت واحده پریروز هستند از جمله موسیقی مقامی. ایشان به خصوص موسیقی خراسان را حاوی این نوع پیام می‌دانست. جلالی: نزد معارف گرایش عدالت‌خواهانه سیطره داشت. بنابراین بیشتر به اندیشه‌های چپ گرایش داشت. ایشان یک نگاه تاریخی داشت و معتقد بود که روند تاریخی با سوداگری آغاز شده و انقطاع ایجاد کرده و طبقات را پدید آورده و آن تاریخ مبارزات طبقاتی را در تفکر خودش جدی می‌گرفت.

 • ۱۳۹۸-۱۰-۰۲ ۱۶:۰۰

  بهروز فرنو: اقتصاد و بحران کنونی آن از نظرگاه حکمی مرحوم معارف/ آخرین فرصت‌ها برای نجات کره زمین

 • منصوربخت ۱۳۹۸-۱۰-۰۲ ۰۹:۱۹

  قباد منصوربخت؛

  عباس معارف و غفلت‌زدایی از تفکر بنیادی در ایران معاصر

  معارف تعلقات ایدئولوژیک را با دانش کارشناسی و فقه و فلسفه و عرفان جمع کرده بود و از این رو با اتکای به تفکر و فرهنگ قدیم ایران و شناخت تفکر و فرهنگ و تمدن جدید در پی حل مسائل متعدد برآمده از تمدن جدید در ایران بود. معارف و جریانی فکری‌ای که او به آن تعلق داشت افقی جدید در عرصه تفکر جدید در ایران گشودند و این خام‌اندیشی که می‌توان گذشته را یکسره کنار زد و اکنون غرب را یکسره در اختیار گرفت را مطلقا بی‌اعتبار ساختند.