عصر قاجار

کل اخبار:1

  • تداوم و تحول تاریخ نویسی در ایران عصر قاجار ۱۳۹۳-۰۷-۲۹ ۱۳:۱۲

    تداوم و تحول تاریخ‎نویسی در ایران عصر قاجار

    عباس قدیمی

    مطالعه درباره تاریخ‌نویسی ایرانی در مقایسه با دیگر حوزه‌های بررسی‌های تاریخی، با وجود اینکه در سال‌های اخیر به آن توجه شده، با فقر شدیدی مواجه شده است. درباره تاریخ‌نویسی در عصر قاجار، غیر از چند مقاله، کتاب مستقلی به رشته تحریر درنیامده است و این کتاب نخستین اثر مستقل به شمار می‌رود.