عقل محض

کل اخبار:3

 • ایمانوئل کانت ۱۳۹۸-۰۶-۱۳ ۱۲:۲۵

  طرح فلسفه کانت در ایران کم حاشیه تر است؛

  این کانت غیر جذاب

  کانت برای خود جایگاه فیلسوف سیاسی قائل نیست و این مساله در شکل گیری تفکرات پیرامون فلسفه کانت امر بدیهی می باشد که آموزه ها و جاذبیت های شخصیتی امانوئل کانت برای اهل ایدئولوژی ، سیاست بازی و روشنفکری در ایران ، جذابیت فکری سیاسی نخواهد داشت و در کشور ایران نگاه سیاسی به کانت کمتر محل مناقشه بوده است و تا کنون طرح اندیشه های کانت کمتر حاشیه ساز بوده است.

 • ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۵:۲۰

  عقل محض کانت در بوته نقد

  کتاب نقد عقل محض نوشته ایمانوئل کانت به میزبانی سرای اهل قلم نقد و بررسی می شود.

 • ۱۳۹۵-۰۳-۲۲ ۱۳:۰۰

  حوزه عقل محض حوزه کنش است و نه نظر/تقدم نظر بر عمل

  سه ایده خدا، نفس و جاودانگی مقوم بنیانگذاری اخلاق در بنیاد سوژه خودمختار هستند و ازاین رو حوزه عقل محض حوزه کنش است و نه نظر.