علم قدیم

کل اخبار:1

  • بجنوردی ۱۳۹۳-۰۷-۰۸ ۱۱:۱۹

    سید محمد موسوی بجنوردی؛

    رابطه علم و دین

    بعد از دوران رنسانس، رشد خیره‌كننده علم جدید آغاز شد، و علم راه جدیدی را در پیش گرفت كه با روش گذشته آن متفاوت بود. پیش از آن، در قرون وسطی، علم و دین و فلسفه هم سرنوشت بودند. هنگامی كه علم قدیم به زمین خورد، علم جدید متولد گشت و علم جدید در درون خود نطفه تعارض با دین را داشت.