علی‌اکبر معصوم‌بیگی

کل اخبار:1

  • ویلیامز ۱۳۹۸-۰۶-۱۶ ۰۹:۳۱

    نگاهی به کتاب فرهنگ و جامعه؛

    از «منتقدان فرهنگ» تا «فرهنگ و جامعه»

     فرهنگ در منظر ویلیامز و این اثر مهم، همان امر عمومی‌ای است که گاه مبتذل و پیش‌پاافتاده به نظر می‌رسد، اما هرگز غیرمهم و فاقد ارزشِ شناختی و مطالعاتی نیست. این البته یک گرایش و دعوی مشترک در میان پایه‌گذاران مطالعات فرهنگی است که با از میان برداشتن مرز نخبه‌گرایی و عامه‌پسندی، حداقل از نظر شناختی، زمینه را برای معرفی و شناخت هرچه بیشتر زندگی روزمره و سویه‌های هم‌زمان شکل‌گیرندۀ قدرت و مقاومت در دل آن فراهم کرده‌اند.