فرهاد دفتری

کل اخبار:1

  • ۱۳۹۷-۱۰-۲۵ ۱۶:۰۰

    در جست و جوی باطنیّه / کاظم موسوی بجنوردی

    در مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی،که از هنگام بنیاد،کوشش بر عرضۀ علمی و منصفانۀ اطلاعات و آگاهی ها در قالب مداخل و عناوین دائرة المعارفی بوده است،تألیف شماری از مقالات مربوط به حوزۀ پژوهش های استاد فرهاد دفتری به ایشان پیشنهاد داده شد و اکنون آن مقالات زینت بخش مجموعۀ دائرة المعارف است.