فرهنگ بسامدی

کل اخبار:1

  • ۱۳۹۷-۱۲-۱۲ ۱۲:۰۰

    چرا به فرهنگ‌های بسامدی نیاز داریم؟

    احمد دانشگر می‌گوید که باید فرهنگ بسامدی همه متون کهن ایران منتشر شود و این کار قابلیت‌های زبان فارسی برای طرح مسائل و مباحث علوم روز را نشان خواهد داد.