فقاهت

کل اخبار:1

  • ۱۳۹۷-۱۲-۰۵ ۱۵:۳۰

    جدال پروبلماتیک‌ها: فقاهت یا ایرانیّت؟

    فیرحی می خواهد از منابع فکری موجود در اسلامیّت تمدن ایرانی برای یک «تجدد سیاسی فقهی» بهره ببرد و طباطبایی به دنبال آن است تا از لایۀ ایرانیّت تمدن ایرانی به یک «تجدد سیاسی ایرانی» برسد.