فیریتز ولف

کل اخبار:1

  • ۱۳۹۴-۰۷-۱۳ ۱۴:۲۱

    در باب ولف، ایران شناس آلمانی

    وی در یک خانواده ی اجتماعی و دموکراتیک بزرگ شده بود ، تجربه جنگ ، موزه های سیاست را برای او به جناح چپ تغییر داد. در پایان جنگ به شورای سربازان انقلابی پیوست.