لباس جدید پادشاه

کل اخبار:1

  • تئاتر ۱۳۹۸-۰۹-۱۳ ۱۷:۱۰

    یادداشتی درباره نمایش «لباس جدید پادشاه» به کارگردانی لادن نازی؛

    تاریخ از ما چه تئاتری به روی صحنه خواهد برد؟

    موضوع نمایش قابل توجه است؛ زمانه احمدشاه قاجار و زمینه های تغییر حکومت از احمدشاه به رضاخان پهلوی مقطع مهمی از تاریخ ایران است که کمتر بدان پرداخته شده است. از این نظر، به صحنه بردن نمایشی که توجه ها را به بخش مسکوتی از تاریخ ایران معطوف سازد، فارغ از شیوه پرداخت و استفاده از منابع تاریخی، ارزشمند است.