لغت‎نامه اخلاقی

کل اخبار:1

  • شهین اعوانی ۱۳۹۳/۰۳/۰۴

    شهین اعوانی در گفت‎وگو با «فرهنگ امروز»؛

    قصد کانت تربیت انسان اخلاقی نیست

    كانت نمی‌خواهد با نگارش كتاب نقد عقل عملی، انسان اخلاقی تربيت كند، بلكه می‌خواهد ثابت كند كه قانون اخلاقی همان قانونِ وجدان ماست؛ به‌عبارت‌ديگر تكليف امری بيرونی نيست، من از درون مكلف هستم، آنچه از بيرون بر من تحميل (نه به معنای منفی آن) می‌شود «وظيفه» است.