لیبرالیسم سیاسی

کل اخبار:3

 • ۱۳۹۴-۰۵-۰۵ ۱۳:۴۰

  گفت‌وگو با حمید عضدانلو درباره «لیبرالیسم و جریان‌های آن در ایران»

  هدف این گفت‌وگو پاسخ به این سؤال است؛ چرا لیبرالیسمی که در ایران معرفی و به کار گرفته شده است، دستِ‌کم نتوانسته است تصویری حتی گنگ را از جنبشی مترقی در قرن هجدهم به ما نشان دهد؟ آیا لیبرالیسم در خاستگاه کلاسیک‌اش هیچ‌گاه توانست در تاریخ اندیشه سیاسی معاصر ایران شکل بگیرد؟

 • اکرمی و نوری ۱۳۹۴-۰۴-۰۷ ۰۹:۴۰

  نشست نقد کتاب «نظریه‌ای در باب عدالت» جان رالز (۱)؛

  نظریه‌ای در باب عدالت؛ تلاشی در جهت پیوند لیبرالیسم و عدالت

  این کتاب را چه قبول داشته باشیم و چه نداشته باشیم، به‌مثابه تجلی اندیشه‌ی سیاسی یک فیلسوف است که در سنت لیبرالی رشد کرد، اما درعین‌حال دغدغه‌های مهم کانتی دارد و می‌خواهد بحث‌های فردگرایی را با مباحث عدالت و آزادی را با عدالت پیوند دهد و برای جامعه ساختار بنیادینی به وجود آورد و آن ساختار مورد نظر را بر عدالت مبتنی سازد.

 • مارکس کانت ۱۳۹۳-۱۲-۱۴ ۱۰:۴۵

  گفتاری از مارکس در نقد فلسفه سیاسی کانت؛

  کانت و لیبرالیسم سیاسی

  «اراده‌ی خیر» کانت کاملاً در انطباق بود با فقدان قدرت و فلاکت و واپس‌ماندگی بورژوازی آلمان که دل‌بستگی‌های حقیر و ناچیز او هرگز نمی‌توانست به منافع و دل‌بستگی‌های مشترک ملی ارتقا‌ یابد، طبقه‌ای که همواره زیر سلطه و تحت استثمار طبقات بورژوازی سایر کشورها قرار داشت. این دل‌بستگی‌های حقیر محلی از یک سو با محدودیت‌های واقعی محلی و ایالتی بورژوازی آلمان و از سوی دیگر با تظاهر و ادعا به جهان‌شهری بودنِ آن مطابق بود.