لیلا سیاوشی

کل اخبار:1

  • هوسرل ۱۳۹۳-۰۲-۳۱ ۰۶:۲۷

    گزارشی از نشست «بحران علوم اروپایی از نگاه هوسرل»؛

    سرچشمه‎های فراموش‌شده‌ی معنای علم

    هوسرل با فرض اینکه علم به یک بخش نظام‎یافته از شیوه‌ی اندیشیدن و حتی بودنِ انسان جدید تبدیل شده است، تأمل بر سرچشمه‎های فراموش‌شده‌ی معنای علم را شیوه‎ای برای تأمل بر خود و نیز وظیفه‎ای فلسفی می‎داند و بر این اساس راه‌حل بحران علوم را نه در ترک کردن علم بلکه در بازتأسیس مفهوم صحیح آن در نظر می‎گیرد.