مایکل بوراوی

کل اخبار:1

  • مارکسیسم جامعه شناسانه ۱۳۹۴-۰۲-۰۵ ۱۱:۴۰

    نقدی بر کتاب «مارکسیسم جامعه‎شناسانه» نوشته مایکل بوراوی؛

    مارکسیسم اخته شده‌ی پسامارکسیست‌ها!

    چیزی که مارکسیسم جامعه‌شناسانه موعظه می‌کند، گونه‌ای رفتار آشتی‌جویانه اجتماعی است در جامعه‌ای که هنوز دشمنی طبقاتی به عیان‌ترین شکل آن، وجود دارد و هیچ تحول و تغییری که در آن روی دهد، بدون ترس از منجر شدنش به انقلاب سیاسی نیست و دلیل خشونت هم ناشی از این امر است.