مایکل دوفرن

کل اخبار:1

  • دوفرن ۱۳۹۳-۰۷-۲۸ ۱۱:۵۸

    درآمدی بر «پدیدارشناسیِ تجربه زیبایی‌شناختیِ» مایکل دوفرن؛

    زیبایی‌شناسی از منظر پدیدارشناسی

    از راه‌هایی که می‌توان ابژه زیبایی‌شناختی را تعریف کرد، ترسیم تفاوتی است که این ابژه با اثر هنری دارد. چراکه نباید ابژه زیبایی‌شناختی و اثر هنری را با یکدیگر اشتباه گرفت. اثر هنری ساختار ابژه زیبایی‌شناختی را به وجود می‌آورد. اثر هنری خود دارای ساختار پایداری است که به تجربه‌پذیری وابسته نیست، در حالی که ابژه زیبایی‌شناختی تنها هنگامی وجود دارد که توسط یک ناظر تجربه شود.