محمد بن جریر طبری

کل اخبار:1

  • تاریخ طبری ۱۳۹۳-۱۱-۰۷ ۱۱:۲۴

    در ضرورت بازسازی در رویکرد خلدونی به نسبت «تاریخ و گذشته»؛

    زمانه‌ی ما و زمانه‌ی طبری؛ منازعه بر سر گذشته و نقش مورخ معاصر

    اگر روایت طبری را طرح‌واره‌ی تفسیری وی برای پاسخ به مسئله‌ی زمانه‌اش بدانیم، آن‌گاه می‌توان نتیجه گرفت اتکا به روایت طبری از گذشته‌ی تاریخی مسلمانان در هر دوره‌ای می‌تواند مسائل وی را نیز همراه با آن پاسخ‌ها به دوران بعدی منتقل کند؛ درحالی‌که روایت وی عملاً پاسخی است به مسائلی مورد منازعه در بحران‌های قرن سوم هجری که مؤید باور آن مورخ است.