مدارس فرانسه

کل اخبار:1

  • مدارس فرانسه ۱۳۹۳-۰۶-۱۹ ۱۱:۴۷

    نگاهی به سیاست‎‌های آموزشی در فرانسه؛

    سیاست های آموزشی: اصلاحات ممکن و ناممکن

    آیا اصلاح ساختار نهاد آموزش و پرورش تنها در کشور فرانسه تا این حد کار سختی است؟ امیل دورکیم در کتاب خود با عنوان تحول آموزشی در فرانسه به صراحت به این مساله اشاره می‌کند که با گذشت هر قرن، نهاد آموزش و پرورش به کلی دچار تغییر می‌شود – چه در نحوۀ عملکرد و چه در اهدافی که دارد – چرا که نهاد مدرسه ماهیتی اجتماعی دارد و به طبع در هیچ جای دنیا جامعه‌ای وجود ندارد که تغییر را تجربه نکند.