مدیریت علم

کل اخبار:1

  • دانشگاه ۱۳۹۳-۰۸-۱۷ ۱۲:۱۰

    نعمت‌اله فاضلی؛

    دانشگاه را چگونه مدیریت کنیم؟

    امروز در جامعه‌ای اطلاعاتی، دانش‌محور، جهانی شده، پسا مدرن و پسا صنعتی زندگی می‌کنیم. جهانی با اقتصادی دانش‌محور که فرایندهای عمومی تحول نه تنها ساختارها بلکه زندگی روزمره، فردیت، شخصیت، ایده‌آل‌ها و تخیل‌های ما را لحظه به لحظه دگرگون می‌کند و تعریف علم و دانشگاه به طور طبیعی در این جهان دائماً دگرگون شونده، تغییر می‌کند.